Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josepha Wessels
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för medier och kommunikation Universitetslektor Josepha Wessels

Namn:Josepha Wessels
E-post:
Telefon: 040-6657374
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josepha Wessels