Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Henrik Rundgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Henrik Rundgren

Namn:Henrik Rundgren
E-post:
Telefon: 040-6658411
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Henrik Rundgren