Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carin Hart
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 3 Röntgensjuksköterska Carin Hart

Namn:Carin Hart
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carin Hart