Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jonas Fröberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Jonas Fröberg

Namn:Jonas Fröberg
E-post:
Telefon: 040-6657223
Mobil: 0733441179
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jonas Fröberg