Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Therese Svedberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Internkommunikation Kommunikatör Therese Svedberg

Namn:Therese Svedberg
E-post:
Telefon: 040-6658379
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Therese Svedberg

Jobbar med internkommunikation för universitetets medarbetare.