Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Liang Ma
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Klinisk assistent Liang Ma

Namn:Liang Ma
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Liang Ma