Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tina Hjerthén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare Tina Hjerthén

Namn:Tina Hjerthén
E-post:
Telefon: 040-6658431
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tina Hjerthén