Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Leif Kuhre-Holmquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Fastighetsvetenskap Forskningsassistent Leif Kuhre-Holmquist

Namn:Leif Kuhre-Holmquist
E-post:
Telefon: +46406658368
Mobil: +46705214816
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Leif Kuhre-Holmquist

Forskningsassistent för avdelningen urbana studier inom SAAREL-projektet. Leif Kuhre-Holmquist arbetar med GIS-analys av tillgänglighetsproblem för arbetare och pendlare i Sverige. Han är dessutom intresserad av analysen av GIS-data inom fältavläsning. Han fick sin masterexamen i Geomatik vid Lunds universitet. Han har tidigare arbetat som forskningsassistent vid Lunds universitet och databashantering och utvecklare med GIS och fjärranalysdata.Short description in English:

Research assistant for the Urban Studies department within the SAAREL project. Leif Kuhre-Holmquist is working with GIS analysis of accessibility issues for workers and commuters within Sweden. He is additionally interested in the analysis of GIS data within the field of remote sensing. He obtained his M.Sc. in Geomatics at Lund University. He has worked previously as a research assistant at Lund University and database management and developer with GIS and remote sensing data.