Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emma Lundin
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor Emma Lundin

Namn:Emma Lundin
E-post:
Telefon: 040-6658433
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C433, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emma Lundin

Emma Lundin är fil.dr. i historia och disputerade på Birkbeck, University of London med avhandlingen 'Practical Solidarity: Connections between Swedish Social Democratic women and women in the ANC, 1960-1994'. I avhandlingen undersöktes hur politiska aktivister från olika länder skapade en gemenskap över nationsgränser och hur denna påverkade idéer om genus och jämställdhet på lokal nivå.

Emma forskar om frihetsrörelser och -filosofier ur ett globalt perspektiv, ofta med anknytning till södra Afrika och norra Europa. Avkolonisering, självständighetsrörelser, socialdemokrati och socialism, feminism och minoriteters kamp för inflytande och makt är viktiga teman. Hon har tidigare undervisat på Queen Mary University of London, King’s College London, Goldsmiths, University College London samt Birkbeck, och driver sedan 2017 en podd – Tomorrow Never Knows – med historikern Charlotte Lydia Riley.Short description in English:

Emma Lundin has a PhD in history from Birkbeck, University of London. Her doctoral thesis - 'Practical Solidarity: Connections between Swedish Social Democratic women and women in the ANC, 1960-1994' - was passed without corrections in 2016. It explored the historical impact of informal cross-border relationships in national and international settings, and how these have informed ideas about gender and equality.

As a historian, Emma is interested in 20th-century liberation movements and philosophies in a global perspective, often connected to southern Africa and northern Europe. Decolonisation, freedom struggles, social democracy and socialism, feminism and minority rights are all important themes. She has previously taught at Queen Mary University of London, King's College London, Goldsmiths, University College London and Birkbeck, and is the producer and co-host of a history podcast - Tomorrow Never Knows - with fellow historian Charlotte Lydia Riley.