Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marie Kraft
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad Marie Kraft

Namn:Marie Kraft
E-post:
Telefon: 040-6658407
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marie KraftKultur och samhälle Urbana studier --- Universitetsadjunkt, adjungerad Marie Kraft

Namn:Marie Kraft
E-post:
Telefon: 040-6658407
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marie Kraft