Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Birgitta Byström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare Birgitta Byström

Namn:Birgitta Byström
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Birgitta Byström