Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Conny Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service AV-tekniker Conny Johansson

Namn:Conny Johansson
E-post:
Telefon: 040-6658328
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, Plan 4 , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Conny Johansson