Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jimmie Simonsen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Byggd miljö och miljövetenskap Universitetsadjunkt, adjungerad Jimmie Simonsen

Namn:Jimmie Simonsen
E-post:
Telefon: 040-6658081
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jimmie Simonsen