Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Apostolos Papias
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Sektion 2 --- Universitetsadjunkt/Övertandläkare Apostolos Papias

Namn:Apostolos Papias
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Apostolos Papias