Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Fredrik Lindblad
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Fredrik Lindblad

Namn:Fredrik Lindblad
E-post:
Telefon: 040-6658397
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, 4013, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Fredrik Lindblad