Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Matilda Sandberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnadsavdelningen Byggnadsavdelningen Fastighetsförvaltare Matilda Sandberg

Namn:Matilda Sandberg
E-post:
Telefon: 040-6657149
Hämtställe:70
Besöksadress:Bassängkajen 12, Rum: Nereus A, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Matilda Sandberg