Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mikaela Färnqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Idrottsvetenskap --- Timavlönad Mikaela Färnqvist

Namn:Mikaela Färnqvist
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mikaela Färnqvist