Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna-Lena Månsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Regional utveckling --- Projektledare Anna-Lena Månsson

Namn:Anna-Lena Månsson
E-post:
Telefon: 0406658326
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D 427, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna-Lena Månsson