Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Petra Marti Tanaka
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Petra Marti Tanaka

Namn:Petra Marti Tanaka
E-post:
Telefon: 040-6657750
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Petra Marti Tanaka