Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Friman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Urbana studier Företagsekonomi, ledarskap och organisation Universitetsadjunkt Ulrika Friman

Namn:Ulrika Friman
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrika Friman