Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Krause
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Andreas Krause

Namn:Andreas Krause
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Krause