Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Henrik Jönsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetslektor Henrik Jönsson

Namn:Henrik Jönsson
E-post:
Telefon: 040-6657800
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, NI:B0716, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Henrik Jönsson