Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rebecca Nordh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Rebecca Nordh

Namn:Rebecca Nordh
E-post:
Telefon: 040-6658089
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rebecca Nordh