Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hanna Josefsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 3 --- Klinisk assistent Hanna Josefsson

Namn:Hanna Josefsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hanna Josefsson