Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elizabeth Ashley Fox
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enhet för design Universitetsadjunkt Elizabeth Ashley Fox

Namn:Elizabeth Ashley Fox
E-post:
Webb:http://eashleyfox.com (Egen/personlig webbplats)
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elizabeth Ashley Fox
Short description in English:

The concept and function motivate the work approach. Creating a focused aesthetic by intersecting design, branding, strategy, digital products, environments, systems and services.