Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Cecilia Alm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Timavlönad Cecilia Alm

Namn:Cecilia Alm
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Cecilia Alm