Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Solveig Daugaard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt Solveig Daugaard

Namn:Solveig Daugaard
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, våning 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Solveig Daugaard