Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Burman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Ulrika Burman

Namn:Ulrika Burman
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrika Burman