Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Frennert
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Universitetslektor Susanne Frennert

Namn:Susanne Frennert
E-post:
Telefon: 040-6658441
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, NI:C0615, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Frennert