Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Peter Hemborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Timavlönad Peter Hemborg

Namn:Peter Hemborg
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Peter Hemborg