Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rose-Marie Holmberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Rose-Marie Holmberg

Namn:Rose-Marie Holmberg
E-post:
Telefon: 040-6657133
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rose-Marie Holmberg