Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Terese Almgren Malm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare Terese Almgren Malm

Namn:Terese Almgren Malm
E-post:
Telefon: 040-6658521
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B230b, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Terese Almgren Malm