Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Roger Ivarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt Roger Ivarsson

Namn:Roger Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6658519
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435a, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Roger Ivarsson

Program- och ämnesansvarig på Studie- och yrkesvägledarutbildningen.