Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Catarina Lennartsson Stenlo
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad Catarina Lennartsson Stenlo

Namn:Catarina Lennartsson Stenlo
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Catarina Lennartsson Stenlo