Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - May-Louise Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Timavlönad May-Louise Andersson

Namn:May-Louise Andersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

May-Louise Andersson