Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristin Fransson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kod 421 Lärande och samhälle --- Administrativ assistent Kristin Fransson

Namn:Kristin Fransson
E-post:
Telefon: 040-6658580
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, OR:D446, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristin Fransson