Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Suzanne Jacobsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Administrativ chef Suzanne Jacobsson

Namn:Suzanne Jacobsson
E-post:
Mobil: 0761192624
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Suzanne JacobssonGemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Administrativ chef Suzanne Jacobsson

Namn:Suzanne Jacobsson
E-post:
Mobil: 0761192624
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Suzanne Jacobsson