Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Holmqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare Karin Holmqvist

Namn:Karin Holmqvist
E-post:
Hämtställe:41
Besöksadress:Östra Varvsgatan 11, Rum: Kranen 2, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Holmqvist