Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Thomas Janssens
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Biomedicinsk vetenskap --- Doktorand Thomas Janssens

Namn:Thomas Janssens
E-post:
Mobil: 070-0831418
Hämtställe:73
Besöksadress:Per Albin Hanssons väg 35, Rum: Forskaren, Plan 2, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Thomas Janssens