Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Croon
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Studieadministratör Ulrika Croon

Namn:Ulrika Croon
E-post:
Telefon: 040-6657060
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrika Croon