Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Patrik Hult
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Universitetsadjunkt Patrik Hult

Namn:Patrik Hult
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Patrik Hult