Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunilla Assarson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Administrativ assistent Gunilla Assarson

Namn:Gunilla Assarson
E-post:
Telefon: 040-6658515
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunilla Assarson