Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tom Barzegarzadeh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Tom Barzegarzadeh

Namn:Tom Barzegarzadeh
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tom Barzegarzadeh