Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofi Hedlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Löneadministratör Ann-Sofi Hedlund

Namn:Ann-Sofi Hedlund
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofi Hedlund