Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Heidi Francke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

HR-avdelningen --- Löneadministratör Heidi Francke

Namn:Heidi Francke
E-post:
Telefon: 040-6657823
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Heidi Francke