Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - John Jörgensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare John Jörgensen

Namn:John Jörgensen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

John Jörgensen