Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Edvard Danielsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Edvard Danielsson

Namn:Edvard Danielsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Edvard Danielsson

Arbetar som karriärvägledare och anordnar workshops (https://futurefinder.mau.se/sv/events) samt individuella samtal i syfte hjälpa studenter ut i arbetslivet. Jag erbjuder bland anant karriärplanering, kompetensinventering, CV/brev/LinkedIn-granskning och intervjuträning. Välkommen att kontakta mig, både studenter och företag som vill samarbeta!Short description in English:

I work as a Career Advisor and I present workshops (https://futurefinder.mau.se/sv/events) aswell as individual sessions with the purpose of helping students transition to the labour market. I offer career planning, competence inventory, CV/letter/LinkedIn feedback and interview training. Welcome to contact me, both students and companies that would like to cooperate!