Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Malin Jonsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Doktorand Malin Jonsson

Namn:Malin Jonsson
E-post:
Telefon: 040-6657352
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Malin Jonsson