Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nabil Odisho
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Sektion 2 --- Klinisk assistent Nabil Odisho

Namn:Nabil Odisho
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nabil Odisho