Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ricard Bentell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Facility service --- Intendent Ricard Bentell

Namn:Ricard Bentell
E-post:
Telefon: 040-6657769
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, G8:267, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ricard Bentell